Σκέψεις

Wednesday almost half the way to Saturday

Να πάρεις κουράγιο να βγάλεις την μερα.